Imprint


NV Chart Group GmbH

Leverancier: NV Chart Group GmbH
Managers: Jeppe Scheidt, Birger Scheidt, Espen Scheidt

Carlshöhe 75
24340 Eckernförde

Duitsland

www.nvcg.eu

Telefoon: +49 4351 46987 60

Email: office [at] nvcharts.com

Lokale rechtbank Kiel HRB 15807 KI
St. nr.: 15/294/11988
Ust-ID: DE134660883

Inhoudelijk verantwoordelijk volgens § 18 MStV: Jeppe Scheidt

Privacy Officer: Jeppe Scheidt

Technische ondersteuning van de website: NV Chart Group Marketing

&Aanpassingen van de website: NV Chart Group GmbH behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de website of de inhoud daarvan, met name wat betreft de selectie van de verstrekte informatie.

Fotografische rechten: NV Chart Group GmbH bezit de onbeperkte gebruiksrechten van de op haar website gepubliceerde foto's en afbeeldingen.

Copyright: Het gebruik van teksten en/of beeldmateriaal vereist de uitdrukkelijke toestemming van NV Chart Group GmbH.

In dit online internetaanbod zijn bestaande afbeeldingen of fotoweergaven auteursrechtelijk beschermd. Hun verdere verspreiding, in welke vorm en in welke omvang dan ook, vereist de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de NV Chart Group GmbH.

Merken en tekens NV Charts.com, NV Charts.de, MaxSea.de, de vuurtoren van het NV Charts-logo en andere termen of tekens die als geregistreerde merken zijn aangeduid, zijn merken of geregistreerde merken van NV Chart Group GmbH, hierna te noemen NV Charts.

Noot aan de Online Geschillenbeslechtingsdienst:

Op 9 januari 2016 is de EU-verordening nr. 524/2013 übetreffende de „online beslechting van consumentengeschillen (het zogenaamde „ODR-platform“) vastgesteld. Het ODR-platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkoopovereenkomsten. Het ODR-platform is toegankelijk via de volgende link: ec.europa.eu/consumers/odr .

Informatie over geschillenbeslechting: NV Chart Group GmbH neemt niet deel aan arbitrageprocedures voor consumenten op grond van de Wet op de beslechting van consumentengeschillen.

Liability notice: Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud aanvaarden wij geen aansprakelijkheid of garantie voor de inhoud van externe links of voor de geldigheid, volledigheid of actualiteit van de op deze pagina's verstrekte informatie. RNV Chart Group heeft geen enkele invloed op de inhoud en vormgeving van de gelinkte pagina's en neemt de inhoud ervan niet over als de hare. Dit geldt voor alle links op deze website en voor alle inhoud van deze pagina's.

De exploitanten van de gelinkte pagina's zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Disclaimer

Verantwoordelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten. Volgens § § 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Eventuele aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment waarop een concrete inbreuk op de wet bekend wordt. Als wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Verantwoordelijkheid voor links

Onze aanbieding bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter zonder concrete aanwijzingen van een overtreding niet redelijk. Als wij kennis krijgen van wetsovertredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

auteursrecht

De door de sitebeheerders gemaakte inhoud en werken op deze pagina's vallen onder het Duitse auteursrecht. De reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis krijgen van een schending van het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Indien wij kennis nemen van inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.